ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

  • ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ

    Φωτοερμηνεία είναι ο οπτικός προσδιορισμός της ταυτότητας των αντικειμένων στην επιφάνεια της γης, καθώς και η ανάλυση και η κρίση της σημασίας τους από αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες. Με τη φωτοερμηνεία...

    περισσοτερα

  • ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

    Με τη Φωτογραμμετρία μπορούμε χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες να μετρήσουμε και να καταγράψουμε τις διαστάσεις, τη θέση και το σχήμα ενός αντικειμένου. Η βασική εφαρμογή της Φωτογραμμετρίας είναι η δημιουργία τοπογραφικών υποβάθρων...

    περισσοτερα

ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ

Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών

Φωτοερμηνεία είναι ο οπτικός προσδιορισμός της ταυτότητας των αντικειμένων στην επιφάνεια της γης, καθώς και η ανάλυση και η κρίση της σημασίας τους από αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες.

Με τη φωτοερμηνεία έχουμε τη δυνατότητα να επισημάνουμε την ύπαρξη ή τις μεταβολές τεχνικών ή φυσικών χαρακτηριστικών, εξετάζοντας αεροφωτογραφίες από παρελθόντα έτη μέχρι και σήμερα.

Για το λόγο αυτό, η μελέτη φωτοερμηνείας αποτελεί το πιο ενδεδειγμένο εργαλείο τεκμηρίωσης χωρικά, χρονικά και διαχρονικά.

Συνήθεις περιπτώσεις που απαιτείται η έκθεση φωτοερμηνείας είναι:
- Αναγνώριση κτισμάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (π.χ. προ του έτους 1955, προ του 1975, προ του              1983, προ του 2003) για ένταξη στο νόμο περί τακτοποιήσεως αυθαιρέτων.
- Αναγνώριση ορίων ιδιοκτησιών και άλλων τεχνικών ή φυσικών χαρακτηριστικών (όπως ρέματα, δρόμοι,                μονοπάτια)
- Ορισμός γραμμής παλαιού αιγιαλού
- Αναγνώριση είδους βλάστησης ή καλλιεργειών
- Ενστάσεις σε δασικούς χάρτες.