ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.)

     Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο το οποίο απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Η έκδοσή του απαιτείται σε κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση, ή ανακαίνιση ακινήτου μεγαλύτερου των...

    περισσοτερα

  • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

     Έχοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο, αναλαμβάνουμε:   •        Σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων •        Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων •        Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος •        Υποβολή ενστάσεων   Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου προς ιδιοκτήτες ακινήτων σε ήδη κτηματογραφημένες περιοχές...

    περισσοτερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.)

 Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο το οποίο απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Η έκδοσή του απαιτείται σε κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση, ή ανακαίνιση ακινήτου μεγαλύτερου των 50 μ2. Αφορά τόσο στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ενιαίου κτιρίου, όσο και στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ή μίσθωσης τμημάτων κτιρίου (είτε είναι κατοικία είτε επαγγελματική στέγη).

Ειδικότερα για τις μισθώσεις, η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική μόνο για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης έχει ισχύ για δέκα (10) χρόνια.
Στις ανακαινίσεις κτιρίων, με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης υπάρχει η υποχρέωση έκδοσης νέου Π.Ε.Α.
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Για την έκδοση Π.Ε.Α διενεργείται αυτοψία στο ακίνητο από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου οφείλει να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε όλους τους χώρους του ακινήτου, και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν. Ο ενεργειακός επιθεωρητής πραγματοποιεί τις απαιτούμενες μετρήσεις και ελέγχους και κατόπιν εκδίδει το Π.Ε.Α.
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)
•        Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη)
•        Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει     δήλωση)
•        Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος (εάν υπάρχει)
•        Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
•        Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
•        Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
(προαιρετικό)
 
Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)
 
•        Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη) 
•        Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
•        Αντίγραφο Οικοδομικής ?δειας
•        Αντίγραφο ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί)
•        Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος (εάν υπάρχει)
•        Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
•        Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
•        Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
•        Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
(προαιρετικό)
 
Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
•        Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
•        Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
•        Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
•        Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
•        Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
•        Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
•        Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Στοιχεία Ιδιοκτητών
•        Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.